AF Erkend

AF Erkend ASG-Noord is een AF-Erkend bedrijf. Voor meer informatie klik op het logo hiernaast of lees verder:

Met de AF-erkende schilder bent u zeker van kwaliteit: perfect verzorgd schilderwerk. AF-erkende bedrijven hebben gegarandeerd de nodige vakdiploma's. Hun vakmanschap biedt u méér dan alleen perfect schilderwerk. Ook met heldere offertes en duidelijke afspraken laten ze hun professionaliteit zien. Ze hanteren de leveringsvoorwaarden die zijn afgesproken met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Verder kunt u vertrouwen op uitstekende garanties en een geregelde oplossing bij geschillen. Op zo'n 1.400 adressen in Nederland staan de AF-erkende bedrijven voor u klaar.

Uw huis of appartement is het uiteraard waard om er representatief uit te zien en goed te worden onderhouden. Dat draagt niet alleen bij aan het wooncomfort nu, het betekent bovendien waardebehoud in de toekomst. Voor schilder-, onderhouds-, metaalconserverings- en glaszetwerk zijn de AF-erkende bedrijven de beste keuze.

De gekwalificeerde AF-erkende onderhoudsspecialisten werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klantentevredenheids onderzoek en periodieke proces beoordelingen wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

Een AF-erkend bedrijf:
• beschikt over alle vereiste vak- en bedrijfstechnische diploma’s
• komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
• werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
• hanteert uniforme garantieregelingen
• wordt periodiek geïnspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
• is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
• weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
• vraagt om uw tevredenheid!

Naar boven

Keurmerken e.d.

ASG-Noord besteed zorg aan de diensten en producten die het levert. zo voldoen de kozijnen van ASG-Noord aan de eisen voor het Politiekeurmerk - Veilig wonen en is een samenwerking of partnerschap met een aantal organisaties aangegaan om kwaliteit te waarborgen.

Naar boven


Politiekeurmerk - Veilig wonen

Politiekeurmerk - Veilige wonen

Het keurmerk
De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!

Eisen en maatregelen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Hoe? Door eisen te stellen aan het ontwerp van de woonomgeving (wijk en buurt), het wooncomplex en de individuele woning. Het keurmerk stelt ook andere eisen, gericht op voorzieningen (bijvoorbeeld verlichting en begroeiing) of een beheerplan. Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kunnen bewoners ook veel zelf doen om inbraak te voorkomen. Denk aan de deuren 's nachts op slot doen, zorgvuldig met sleutels omgaan, ramen dichtdoen tijdens het slapen, afspraken met buren maken, etc. Naar boven


FOSAG - Branchevereniging

Koninklijke ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche
FOSAG - Branchevereniging

FOSAG heet voluit de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Bij het 100-jarig bestaan is het predikaat Koninklijk aan de vereniging FOSAG toegekend, die intussen al meer dan 125 jaar bestaat. Tegenwoordig staat FOSAG voor Ondernemersvereniging schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
Als ondernemersvereniging vertegenwoordigt FOSAG 80% van de branche, gerekend naar het totale omzetvolume van de lidbedrijven en is landelijk actief via sectorverenigingen, regionale- en plaatselijke afdelingen.

Naar boven


VvE Belang

VvE Belang

VvE Belang heeft voor haar aangeslotenen exclusieve afspraken gemaakt met de AF-erkende onderhoudsbedrijven. De kwaliteit van ieder onderhoudswerk dat het AF-erkende bedrijf bij een aangesloten VvE uitvoert, zal de Stichting AF-erkenningsregeling door een onafhankelijk deskundige laten keuren. Daarmee krijgen VvE'en optimale zekerheid dat hun appartementgebouw goed wordt onderhouden. De belangenorganisatie geeft de circa honderdduizend eigenaren van een appartement die bij VvE Belang zijn aangesloten het advies om geld uit het reservefonds alleen te besteden bij de erkende vakman. Want dat biedt hen de optimale zekerheid dat appartementengebouwen goed onderhouden worden met geld waarvoor ze jaren hebben gespaard.

Naar boven